De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) heeft een handleiding gepubliceerd om gemeenten te helpen met het voorbereiden op het versoepelen van coronamaatregelen.

Gemeenten hebben meerdere uitdagingen bij de versoepeling van de overheidsmaatregelen, van toegang tot gemeentelijke gebouwen tot een veilige werkomgeving voor gemeentefunctionarissen, toename van het maatschappelijk verkeer en het toezicht op de naleving van de 1,5 metersamenleving.

Ook zijn tal van beleidsterreinen geraakt, waarbij de vraag is of wijzigingen in beleid of wijze van organiseren en uitvoeren nodig zijn. Deze en andere uitdagingen vragen om een doordacht plan van aanpak per gemeente voor de nieuwe fase (het nieuwe normaal) aanbreekt. Het nieuwe normaal biedt ook kansen voor innovatie en verandering, zowel in de eigen organisatie als in de lokale samenleving breed. De Vereniging van Gemeentesecretarissen en het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement hebben daarom een handreiking ontwikkeld als hulpmiddel.

In de handreiking is aandacht voor drie sporen:

  • de door- en opstart van de interne gemeentelijke organisatie
  • de maatschappelijke opstart met impact op de gemeenten (beleid, capaciteit, etc.)
  • het anticiperen op de impact van maatregelen gericht op nazorg en herstel op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening.

Download hier de handreiking